Organisatieontwikkeling


Van beleid naar uitvoering
Ondernemersdoelen moeten vertaald worden naar een strategisch personeelsbeleid en een praktisch stappenplan. Het moet duidelijk zijn wat het beleid van de onderneming betekent voor medewerkers. Denk aan werving & selectie, binden en boeien, functioneren, groei, krimp, scholing, overname, samenwerking, verzuim, duurzame inzetbaarheid enz.

Implementatie
De invoering van een nieuw personeelsinstrument gaat niet zomaar. Brede kennis is nodig om de beste oplossing voor uw bedrijf te kiezen. Begeleiding bij de implementatie is soms essentieel.

Kwaliteit
Veel bedrijven moeten of willen zich professionaliseren door kwaliteitsborging. Denk aan VCA, VCU, ISO, HACCP, bedrijfsreglement, veiligheids- en gedragsregels, Arbo, Personeelsvertegenwoordiging en OR.

Sparren
Extern advies en de mogelijkheid om te sparren is soms nodig om de boel scherp te houden. Dat vraagt om een adviseur met lef en een frisse blik.

 ·