Home

· · · · · · · · · · ·  
Welkom op de website van HRMstra.

HRMstra is gericht op advies van het MKB, met als specialisaties personeelszaken, verzuimmanagement en organisatieontwikkeling. Zij biedt eveneens oplossingen op tactisch en operationeel niveau. Bijvoorbeeld bij een vervanging van zwangerschapsverlof, onverwachts vertrek van de HR-manager of bij langdurige afwezigheid door ziekte of verlof.

Daarnaast is HRMstra sinds 2011 actief als extern vertrouwenspersoon.

HRMstra·