Home


Welkom op de website van HRMstra.

HRMstra is gericht op advies van het MKB, met als specialisaties personeelszaken, verzuimmanagement en organisatieontwikkeling.

Oplossingen op  strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bijvoorbeeld bij een vervanging van zwangerschapsverlof, onverwachts vertrek van de HR-manager of bij langdurige afwezigheid door ziekte of verlof.

Daarnaast is HRMstra sinds april 2011 actief als extern Vertrouwenspersoon en sinds april 2018 als Adviseur Duurzame Inzetbaarheid Werknemers

HRMstraยท